งานระบบฝ้าเพดาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานตกแต่งภายใน โดยการติดตั้งฝ้า ทั้งแบบ ฉายเรียบ, ทีบาร์ และ แบบรูพรุน งานระบบฝ้าเพดานยังช่วยในเรื่องของการซับเสียงและลดปริมาณความร้อนที่เขาสู่อาคารทำให้ภายในอาคารน่าอยู่และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ฉนวนที่เหมาะกับงานระบบฝ้า-เพดานนั้น ควรมีลักษณะที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต