ระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุน เป็นแผ่นอะลูมิเนียมที่มีการเซาะเป็นร่องหรือเจาะรูเพื่อช่วยในการดูดซับเสียงและปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้น
ฉนวนที่เหมาะกับระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุนนั้น ควรมีลักษณะที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต