ระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบ เป็นแผ่นยิปซึมที่ยึดติดกับโครงไม้หรือโครงเหล็กนิยมติดตั้งในอาคารบ้านพักอาศัย มีลักษณะสวยงาม สามารถเดินสายไฟและติดตั้งฉนวนได้
ฉนวนที่เหมาะกับงานระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบนั้น ควรมีลักษณะที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต