งานระบบหลังคาเปรียบเสมือนหมวกที่ปกป้องคุณจากแสงแดดและความร้อน รวมถึงสภาพอากาศภายนอก

งานระบบหลังคา คือ ส่วนที่รับความร้อนโดยตรงจากอากาศภายนอกและส่งผ่านเข้ามาสู่ภายในอาคาร ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในทำงานหนักมากขึ้น การติดตั้งฉนวนงานหลังคาช่วยลดความร้อนที่ส่งผ่านลงมาได้ ทั้งยังลดภาระของเครื่องปรับอากาศจึงส่งผลให้ค่าไฟปรับลดลงมาด้วย ทั้งยังลดเสียงของฝนที่ตกกระทบกับหลังคาได้อีกด้วย