หลังคาแบบเรียบ หมายถึง หลังคาที่มีลักษณะเกือบจะแบนราบอาจจะเป็นส่วนที่เจอกับสภาพากาศภายนอก
ฉนวนที่เหมาะกับหลังคาแผ่นเรียบนั้น ต้องมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้ดี ลดการส่งผ่านของความร้อนได้สูง ช่วยป้องกันเสียงรบกวนที่จะส่งผ่านทางหลังคาได้