หลังคาเมทัลชีทแบบแผ่นคู่ คือ ระบบหลังคาที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 ชิ้น วางขนานกัน โดยแผ่นโลหะจะเป็นชนิดใดก็ได้ วางบนแปลนรูปตัว Z
การติดตั้งฉนวนสำหรับหลังคาโลหะคู่จะเป็นการวางแผ่นฉนวนไว้ระหว่าง หลังคาทั้ง 2 ชั้นและฉนวนควรมีลักษณะที่ลดการส่งผ่านความร้อนได้ดี ลดเสียงรบกวนได้ จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ