หลังคาเมทัลชีทเดี่ยว ถูกออกแบบเพื่อความประหยัดและใช้งานง่าย สะดวก และค่อนข้างที่จะนำความร้อนสู่อาคารสูง และเมื่อฝนตกย่อมเกิดเสียงดัง
หลังคาเมทัลชีทนั้น ควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนอย่างยิ่งเพื่อลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารและลดเสียงจากภายนอก เพื่อบรรยากาศภายในที่ยิ่งขึ้น