งานซับเสียง หมายถึง งานเกี่ยวกับทางด้านเสียง เสียงรบกวนจากภายนอก เสียงก้องภายในห้อง ซึ่งเป็นการทำลายบรรยากาศในการทำกิจกรรมต่างๆ ฉนวนซับเสียงจึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกห้อง และ ดูดซับเสียงเพื่อทำให้ภายในห้อน่าอยู่มากยิ่งขึ้น