Maxflex Sheet

ข้อมูลทั่วไป

Maxflex ผลิตจากยางสังค์เคราะห์ที่มีสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ต่ำ น้ำหนักเบา และมีความสามารถในการเป็นฉนวนความร้อนและเย็น ได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งปลอดสาร CFC, HCFC และ สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งมีโครงสร้างโมเลกุลแบบ cross-link ที่มีลักษณะเป็นเซลล์ปิด ทำให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ดังนี้

  • ทนต่อโอโซน รังสีอัลตร้าไวโอเล็ต และ สภาพอากาศต่างๆ
  • มีอายุการใช้งานยาวนานคงทน คู่กับโครงสร้าง
  • มีค่าการแทรกซึมความชื้นจากบบรยากาศที่ต่ำมาก
  • มีความยืดหยุ่นสูง ติดตั้งง่าย และดูสวยงาม

จากคุณสมบัติที่กล่าวมา ทำให้ฉนวน Maxflex มีการเกิดหยดน้ำที่ต่ำ ดังนั้นจึงป้องกันการเกิดสนิมได้อีกด้วย จึงเหมาะสมที่สุดที่จะใช้งานในลักษณะของงานเย็น

Maxflex นั้นถูกออกแบบมาในรูปแบบทั้ง ม้วน, แผ่น และท่อ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานประเภทต่างๆ และเพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Maxflex นั้นมีช่วงการใช้งานที่กว้างมากทั้ง งานระบบท่อ งานอุณหภูมิสูง งานอุณหภูมิต่ำ ทั้งใช้ในส่วนของบ้านพักอาศัยได้อีกด้วย เช่น ระบบเครื่องปรับอากาศแบบศูนย์กลาง, หุ้มท่อปรับอากาศแบบแยกส่วน , หุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น, งานเพดานบ้านพักอาศัย หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

Description

ข้อมูลทั่วไป

Maxflex ผลิตจากยางสังค์เคราะห์ที่มีสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ต่ำ น้ำหนักเบา และมีความสามารถในการเป็นฉนวนความร้อนและเย็น ได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งปลอดสาร CFC, HCFC และ สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งมีโครงสร้างโมเลกุลแบบ cross-link ที่มีลักษณะเป็นเซลล์ปิด ทำให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ดังนี้

  • ทนต่อโอโซน รังสีอัลตร้าไวโอเล็ต และ สภาพอากาศต่างๆ
  • มีอายุการใช้งานยาวนานคงทน คู่กับโครงสร้าง
  • มีค่าการแทรกซึมความชื้นจากบบรยากาศที่ต่ำมาก
  • มีความยืดหยุ่นสูง ติดตั้งง่าย และดูสวยงาม

จากคุณสมบัติที่กล่าวมา ทำให้ฉนวน Maxflex มีการเกิดหยดน้ำที่ต่ำ ดังนั้นจึงป้องกันการเกิดสนิมได้อีกด้วย จึงเหมาะสมที่สุดที่จะใช้งานในลักษณะของงานเย็น

Maxflex นั้นถูกออกแบบมาในรูปแบบทั้ง ม้วน, แผ่น และท่อ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานประเภทต่างๆ และเพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Maxflex นั้นมีช่วงการใช้งานที่กว้างมากทั้ง งานระบบท่อ งานอุณหภูมิสูง งานอุณหภูมิต่ำ ทั้งใช้ในส่วนของบ้านพักอาศัยได้อีกด้วย เช่น ระบบเครื่องปรับอากาศแบบศูนย์กลาง, หุ้มท่อปรับอากาศแบบแยกส่วน , หุ้มท่อน้ำร้อน-เย็น, งานเพดานบ้านพักอาศัย หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Maxflex Sheet”

Your email address will not be published. Required fields are marked *