ZoundBlock

ข้อมูลทั่วไป

แผ่นกรุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น ZoundBlock เผ็นแผ่นเพื่อใช้ในการลดเสียงดังรบกวนจากภายนอก โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของผนัง 2 ชั้น มากขึ้นถึง 6 – 10 DB
  • หุ้มรอบด้านด้วยวัสดุกันความชื้น
  • ไม่อุ้มน้ำ

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ZoundBlock ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก โดยมีวิธีติดตั้งคือการใส่ไว้ภายในช่องระหว่างผนัง เพื่อป้องกันเสียงที่ลอดผ่านผนังมา

SKU: SCG-C-ZB Categories: ,

Description

ข้อมูลทั่วไป

แผ่นกรุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น ZoundBlock เผ็นแผ่นเพื่อใช้ในการลดเสียงดังรบกวนจากภายนอก โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของผนัง 2 ชั้น มากขึ้นถึง 6 – 10 DB
  • หุ้มรอบด้านด้วยวัสดุกันความชื้น
  • ไม่อุ้มน้ำ

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ZoundBlock ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก โดยมีวิธีติดตั้งคือการใส่ไว้ภายในช่องระหว่างผนัง เพื่อป้องกันเสียงที่ลอดผ่านผนังมา

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ZoundBlock”

Your email address will not be published. Required fields are marked *