งานระบบอุตสาหกรรม

งานระบบท่อ ถือ เป็นหัวใจหลักในการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังส่วนต่างๆ ผลิตภัณฑ์บางชนิดจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิ หรือป้องกันอุณหภูมิที่สูง จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งฉนวนเพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

งานระบบท่อ ส่วนใหญ่มีลักษณะที่เป็นท่อโลหะทรงกระบอกจึงควรเลือกฉนวนที่มีลักษณะเป็นท่อ หรือเป็นแผ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง และค่าการต้านทานความร้อนที่เหมาะสม ปัญหาใหญ่ของการหุ้มท่อนั้น คือเมื่อหุ้มฉนวนลงไปแล้วเกิดความชื้นภายในจากผลต่างของอุณหภูมิเราจะไม่สามารถเห็นได้ว่าเกิดสนิมขึ้นหรือไม่ จึงจำเป็นที่จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณความหนาของฉนวนเพื่อไม่ให้เกิดสนิมตามมาในภายหลัง

งานระบบอุตสาหกรรม

งานระบบท่อ ถือ เป็นหัวใจหลักในการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังส่วนต่างๆ ผลิตภัณฑ์บางชนิดจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิ หรือป้องกันอุณหภูมิที่สูง จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งฉนวนเพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

งานระบบท่อ ส่วนใหญ่มีลักษณะที่เป็นท่อโลหะทรงกระบอกจึงควรเลือกฉนวนที่มีลักษณะเป็นท่อ หรือเป็นแผ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง และค่าการต้านทานความร้อนที่เหมาะสม ปัญหาใหญ่ของการหุ้มท่อนั้น คือเมื่อหุ้มฉนวนลงไปแล้วเกิดความชื้นภายในจากผลต่างของอุณหภูมิเราจะไม่สามารถเห็นได้ว่าเกิดสนิมขึ้นหรือไม่ จึงจำเป็นที่จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณความหนาของฉนวนเพื่อไม่ให้เกิดสนิมตามมาในภายหลัง