งานฉนวนทนไฟ

งานฉนวนทนไฟ ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญเนื่องในกรณีที่มีการเกิดอัคคีภัย หรือเกิดการลุกลามของเปลวไฟ สิ่งที่จะช่วยชะลอการกระจายของเปลวเพลิงคือฉนวนที่มีคุณสมบัติในการทนไฟ จึงทำให้มีเวลาที่มากพอในการหลบหนีออกจากตัวอาคารหรือที่พัก ถือเป็นการป้องกันที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง

งานฉนวนทนไฟ

งานฉนวนทนไฟ ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญเนื่องในกรณีที่มีการเกิดอัคคีภัย หรือเกิดการลุกลามของเปลวไฟ สิ่งที่จะช่วยชะลอการกระจายของเปลวเพลิงคือฉนวนที่มีคุณสมบัติในการทนไฟ จึงทำให้มีเวลาที่มากพอในการหลบหนีออกจากตัวอาคารหรือที่พัก ถือเป็นการป้องกันที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง